• Jåttåvågen er stadig en flaskehals når det gjelder trafikk i rushtiden. men Aker Solutions mener at de er på god vei med å endre de ansattes reisevaner. Fredrik Refvem

Aker Solutions får forlenget parkeringstiden

Kun Arbeiderpartiet varslet i forhandlingsutvalget i Stavanger tirsdag at de går imot at Aker Solutions skal få forlenget leien av 319 parkeringsplasser i Jåttåvågen.