Fant vikingskip ved hjelp av metalldetektor

Metalldetektor måtte til da arkeologene skulle finne restene av et skip fra tidlig vikingtid på Hundvåg. De lå spredt ut over fire tusen kvadratmeter på Husabø.