- Kjennskap og vennskap ikke uvanlig i lokalpolitikken

Er lokalpolitikere i stand til å behandle en klagesak rettferdig når klageren er en partifelle i samme utvalg? — Det er viktig at politikerne opptrer slik at folk ikke mister tilliten til dem, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.