Klokketyverier del av internasjonalkriminalitet

Et nettverk av organiserte innbrudd ogtyverier begått av unge polakker i flere land i Europa ble i gårrullet opp i Dalane herredsrett.