Unik utbygging på Utsira

Utsira skal bli utstillingsvindu mot verden.