Randabergpersille i Toro-supper

Helge Todnem tørker persillen og har fåttstor kontrakt med Toro. Nå tenker Todnem urtetilsetting i lakseforog tørket brennesle.