Utrygg skolevei for seksåringene

Legging av ny strømforsyning til øyene førte til at veien til Buøy skole ble et hakk mer utrygg for seksårige Stian Winum i høst.