Fylket bryter bussløfte

Under behandlingen av transportplan forNord-Jæren lovet fylket å bidra med 20 millioner kroner. Det gjørdet ikke.