Bryne kan bli domstolssenter

Sorenskriver Jon Høyland mener en ny domstol for Sandnes, Jæren og Dalane bør ligge på Bryne.