Flere tyverier i Egersund

Misbruk av narkotika, ulovlig innvandring over ferjeterminalen, samt tyverier økte betydelig i Eigersund i året som gikk. Politiet karakteriserer fjoråret for øvrig som normalt.