• Daglig leder Rune Skandsen. (arkifoto) Anders Minge

Leo rydder etter varsel om tvangsmulkt

Etter at Mattilsynet gjentatte ganger har bedt Leos lekeland om å vaske og rydde, tas det nå tak.