• Finnøy tar i 2015 i mot sine første flyktninger. De skal bosettes her på Judaberg. Jon Ingemundsen

Bosetter to flyktningfamilier i 2015

Et nært enstemmig kommunestyre stemte ja til at Finnøy skal ta inn flyktninger. Kun Einar Egeland (Frp) stemte mot.