• Marit Bore har vært levekårsjef i Stavanger siden 2001. – Det jeg kanskje er mest stolt av, er måten vi jobber med forbedringsarbeid på: Vi jobber systematisk med å lære av det vi gjør, både det som fungerer bra og det som går dårlig, og så justerer vi kursen etter det. FOTO: Fredrik Refvem

Levekårsjef Bore slutter

Marit Bore, en av Stavangers mektigste og mest erfarne fagsjefer, sier takk for seg etter 13 år i stillingen. -Best står det til innen eldreomsorgen. Utfordringene er nå størst innen rus og psykiatri, sier hun i dette intervjuet.