• Til tross for at totalforbudet mot å gjøre opp ild ble opphevet tirsdag 6.mai, gjelder enda det generelle bålforbudet. Brannvesenet i Sør-Rogaland advarer mot uforsiktig bruk av ild. Pål Christensen

Totalforbudet mot å gjøre opp ild opphevet

Nedbøren de siste dagen har gjort at totalforbudet som ble innført 27. april ble tirsdag 6. mai opphevet av brannvesenet i Sør-Rogaland. De advarer allikevel mot uforsiktig bruk av ild.