UiS-styret avviser mobbing av toppleder

Toppleder Per Arne Bjørkum har ikke vært utsatt for mobbing, ifølge styreflertallet ved UiS. Styret vil heller ikke undersøke saken videre.