Byen og Ryfylke før og etter Ryfast

Hvilke store veiprosjekter er blitt igangsatt i Stavanger siden Motorveien, og Bybrua ble åpnet på 70-tallet? Ingen. Men nå kommer Ryfast og Eiganestunnelen.