• Politimester Olav Sønderland og pressetalsmann Anders Bang-Andersen. (Foto: Knut S. Vindfallet)

Enormt press på politiet

Stavangerpolitiet har ansvaret for operasjonen i Hjelmeland. Politimester Olav Sønderland leder operasjonsstaben som nå er i virksomhet ved Stavanger politikammer.