Mange synder å rette opp, mener trafikkekspert

I forrige uke vedtok en enstemmig kommunalstyre for byutvikling Stavanger— rådmannens anmerkninger til transportplan for Nord-Jæren. Rådmannens anmerkninger til innstillingen innebærer tildels krass kritikk mot måten planen er fulgt opp på til nå.