Ingen har penger

Verken Statens vegvesen eller Finnøy kommune har penger til å finansiere veiprosjektet på Ombo. Trafikksjef i vegvesenet, Svein Magne Olsen, bekrefter at veien ble stukket ut i 1968, men da hadde fylkeskommunen både mange penger og planer. I dag foreligger ingen konkrete planer for sammenbindingsveien.