Inga semje om gravhaugar

Det går mot brot mellom Forsand kommune og Rogaland fylkeskommune i striden om fire gravrøyser frå jernalderen.Trass fleire meklingsmøte klarer ikkje Rogaland fylkeskommune og Forsand kommune å bli samde. Forsand vil at fornminnene skal gravast ut, slik at den lokale sandindustrien kan fortsetja å ta ut masse.