Notat-striden et symptom på en ukultur

Hva er det med disse notatene som rettferdiggjør den ressursbruk som er gått med i striden om dem? Trolig ingenting.