• Det er bestemt at det skal bygges nytt tinghus i kvartalet ved Nytorget der blant annet ungdomshuset Metropolis ligger. Diskusjonen nå blir om man også skal grave ut plass til 600 biler på tomta. Anders Minge

Fjellhall under Bergeland ikke så lurt likevel

Det planlagte parkeringsanlegget under Bergeland kan i stedet havne under det nye tinghuset.