Posten har fikset datafeil

Datafeilen som førte til at kunder ikke fikk hente ut post på postkontorene er nå fikset igjen.