• Arnt Aasland driv butikk tvers over denne plassen. Sjenerande og øydeleggjande for drifta, meiner han. Jonas Haarr Friestad

Stanken skremmer kundane hans

I over eitt år har Arnt Aasland hatt problem med tisselukt, boss og rot frå dei romenske naboane i Nedre Banegate. Det at dei får låna toalett ved Badedammen har ikkje fungert meiner han.