• Barnebarnet Bjarte og døtrene Bente og Mari Braut besøkte Arne Braut på hjerteavdelingen. Privat

Hjertesvikt stoppet rotur

Arne Braut den yngre (49) hadde planer om å ro inn Lysefjorden for å finne sine egne røtter. I stedet havnet han på sykehus med hjertesvikt.