• Ine Marie Tveit og Malin Skjæveland blir nødt til å leve i uvisshet fremover, uten skoleplassen som skulle vært sikret. Torkel Anstensrud Schibevaag

Havnet sist i søknadsbunken

Karakterene var gode nok, men det hjalp lite. Foreldrenes flytting til nabofylket gjør at jentene mest sannsynlig må vente til neste skoleår for å komme inn på førstevalget sitt.