• Mats Danielsen (Frp) vil innføre sikkerhetstiltak på norske bruer for å berge liv. Her er han avbildet på Bybrua. Mandag kveld reiser han spørsmål i saken til ordfører Christine Sagen Helgø (H) i bystyret. Jon Ingemundsen

Derfor vil Mats sikre landets bruer

Bruer i Stavanger er først ut når Mats Danielsen vil få med seg bystyret på tiltak som kan berge liv.