• Emmaus barnehage i Østre bydel har greid å skaffe barnehagelærere til alle de fjorten stillingene, minus en: Men den fylles av Guro Storhaug som er barnevernpedagog med mastergrad i spesialpedagogikk. Her er hun sammen med Julie S. Skjæveland og Sebastian A. Hjelm. FOTO: Carina Johansen

Pedagogmangelen i Stavanger er halvert på ett år

Desember 2012: 137 barnehagelærere er ansatt på dispensasjon fra utdanningskravet i Stavanger. November 2013: Tallet har sunket til 75.