Lovbrudd mot eldre ryster Stavanger

Fylkeslegens rapport om tilstanden ved sykehjemmene i Stavanger,sender sjokkbølger inn i kommunen.