Barnevernets ansikt

Etter ti år tett på problemer og vonde skjebner, er hun likeengasjert og overbevist om at det nytter. Hun vil gjerne snakke omjobben sin.