Pedofilimistanke mot mann på Varhaug

Hå lensmannskontor har satt i gang etterforskning mot en sentral mann i misjonsmiljøet på Varhaug. Han er anmeldt for seksuelle overgrep mot barn.