Studentene ble provosert

Temperaturen blant studentene ved universitetet i Beograd har steget betraktelig etter at demonstrasjonen gjennom byen i går ikke førte frem. De rundt 1000 studentene krevde at universitetslovene, som Milosevic innførte, må endres slik at universitetene ikke forblir en politisk institusjon. Frem til i dag er alle viktige stillinger ved universitetet besatt av lojale folk av den tidligere presidenten.