Pessimistiske politikere venter på budsjettet

Onsdag legger rådmann Erik Tjemsland fram forslaget til økonomiplan for 2001 til 2004. Det vil ikke flomme over av melk og honning.