Vil ha gangsti og miljøgate

Vi håper at Malmheim nå raskt kan få gang— og sykkelsti på Heigreveien fram til Malmheim sentrum som kompensasjon for økt trafikk gjennom bydelen, sier Magne David Malmheim (krf), leder for bydelsutvalget.