Tysvær på topp i kvotesal

Dei bynære områda blir tappa for mjølkebønder. I Rogaland er Tysvær kommunen kor flest mjølkebønder gir seg.