Belånte huset, skrev naturbok

Erik Thoring vil at vi skal gjenoppdage Stavangers natur— kvaliteter. Derfor pantsatte han huset og laget bok om byens tur- og naturområder.