Vil ha rask avklaring omkring havn og bru

Sandnes-politikerne blir utfordret til ikke å drøye med en beslutning om Sandnes havn skal flytte fra sentrum.