• ryfast9.jpg Jon Ingemundsen

Tunnelarbeid i Ryfast kan bli stanset

Tunnelarbeid i Ryfast-prosjektet blir stanset 12. oktober dersom de ansatte ikke er sikret lovlige arbeidstider og betaling for overtid. — Det er alvorlig og spesielt å gå til dette skrittet, ifølge Arbeidstilsynet.