• Vegvesenet

Ryfast-svar utsatt en måned

Finansieringen av Eiganestunnelen blir utsatt i en måned. – Ingen praktisk betydning, sier samferdselssjefen i Rogaland.