• Knut S. Vindfallet

– Beordringer har tvunget seg fram

Politimesteren i Rogaland mener å være på trygg grunn i forhold til regelverket, knyttet til beordringer av tjenestemenn.