• Anita Johnsen

Sola vil ha spleiselag for grenseløse barnehagebarn

Mange hundre pendlere i regionen tar med seg barna til barnehageplasser i jobbkommunen. Nå vil Sola kommune sikre seg at tilskuddene kommer riktig kommune til gode.