• - Dette handler om at noen få selskaper nærmest får en blankofullmakt til å tilrettelegge enorme områder, sier styremedlem Tom Henning Slethei (Frp) i Forus Næringspark AS. Lars Idar Waage

Frykter tomtemonopol