• Arnt Olav Klippenberg

LO kjører ut demo-plakater