– Dette blir for stort

Professor går til felts mot den planlagte kombi— boligen for psykisk syke og psykisk utviklingshemmede.