Brøyt-historia skal sikrast med eigen verkstad

No startar arbeidet med bygget som skal sikra historia om Brøyten for framtida. Reid Skjærpe byggjer verkstad og lager for gamle Brøytar.