«Bråket skaper splid i bransjen»

Bakgrunnen for bråket i drosjenæringen er påstander fra Sandnes Taxi som er basert på rykter, antagelser og direkte feil, hevder styreleder i Rogaland Taxi, Ture Berg.