Kvaløy vil vurdere andre alternativer

Fylkespolitiker Odd Arild Kvaløy (Sp) ønsker å se om det finnes andre løsninger som er bedre enn Ryfast.