Bedre enveisflyt gjennom gågatene

Nye skilt er satt opp for å regulere biltrafikken i de indre deler av Stavanger sentrum.