Blått lys for Årdal-skole

Årdal vil kjempe til siste slutt for ungdomsskolen i bygda.