Stortinget spør, Skjørestad svarer

Han kunne blitt bonde i Sandnes. Men odelsgutten Jarle Skjørestad fikk heldigvis en lillebror.